PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Walne Zebranie Członków LGD Kraina Dinozaurów

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków 

Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów


w dniu 14.03.2019 r. o godz. 15:00

 

do "Tawerny Pod Kotwicą", Kadłub Wolny ul. I Murka 39.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można uzyskać w biurze LGD.
Ze względu na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zebranie do dnia 11.03.2019 r.

Autor: Administrator
Utworzono: 01-03-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi