PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Warsztaty Od dziedzictwa do bogactwa

W dniach 24-26.04.2019 roku w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Od dziedzictwa do bogactwa" przedstawiciele LGD „Krainy Dinozaurów” wraz z przedstawicielami pozostałych grup partnerskich projektu:
• Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”
• Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”
• Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
• Stowarzyszenia Kraina św. Anny
• MAS Rymarovsko
• MAS Opavsko


uczestniczyli w warsztatach na terenie polskich partnerów projektu.
 

Pierwszego dnia warsztatów zwiedzano Muzeum Stary Młyn w Żarkach na obszarze Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" . Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach z łyka osikowego. Następnego dnia grupa przebywała na terenie Stowarzyszenia "Razem na wyżyny" oraz LGD "Bractwo Kuźnic". Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać ścieżkę edukacyjną "Kopalnia przywrócona naturze" , w Rudnikach zaprezentowany został pokaz wyczynowej jazdy rowerowej, a w Poczesnej- warsztaty kulinarne po śląsku. Ostatni dzień warsztatów odbył się na terenie LGD „Krainy Św. Anny” i „Krainy Dinozaurów”. Po nocy spędzonej w Górze Świętej Anny, uczestnicy wzięli udział w warsztatach malowania wzoru opolskiego, a także z przewodnikiem wyruszyli na zwiedzanie obszaru Krainy św. Anny. Następnie grupa uczestniczyła w zajęciach paleontologicznych i zwiedziła Jurapark w Krasiejowie.


Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom trzydniowych warsztatów serdecznie dziękujemy!

Autor: Administrator
Utworzono: 15-05-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi