PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Warsztaty promujące zasoby leśne - zapraszamy serdecznie

 ,,Warsztaty sylwioterapii  oraz  prawidłowego oddychania i ćwiczeń ogólno- rozwojowych''

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich mieszkańców z obszaru LGD KD  i gości.

Od dnia 23.07. - do 24.09..2021 r.  raz w tygodniu w  piątek, na godz. 18.00 na EKO -Przystanek w Spóroku.

Działanie w ramach operacji własnej pn. ,,Bogactwo Krainy Dinozaurów” realizowane przez

Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”  w partnerstwie Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Spórok

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 21-07-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi