PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Władze

Informacje ogólne | Pliki do pobrania
Zarząd:
Anna Golec – Prezes
Karina Mrozek - Wiceprezes
Roża Koźlik – Sekretarz
Agnieszka Hurnik– Skarbnik
Grzegorz Hajduk – Członek
Krzysztof Koźlik – Członek
Gerard Wons - Członek

Komisja Rewizyjna:
Marek Wittek – Przewodniczący
Beata Kubiciel – Członek
Teresa Juros – Członek

 

Organ decyzyjny - Rada:

 1. Iwona Frasek – Przewodnicząca
 2. Joanna Bachłaj
 3. Wioletta Delengowska
 4. Danuta Kampa
 5. Robert Kobus
 6. Anna Kurc
 7. Marek Matuszczak
 8. Barbara Musioł
 9. Katarzyna Szewczyk
 10. Iwona Wajrach
 11. Teresa Warzecha
 12. Iwona Wiercińska
 13. Joachim Wloczyk
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2022-03-30

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi