PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjnym LGD KD

W dniach 7-9 września 2022 roku uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pn. "Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych" razem z

 LGD Ziemi Człuchowskiej ((woj. pomorskie)

LGD Kraina Trzech Rzek (woj. wielkopolskie)

LGD "Dolina rzeki Grabi"(woj. łódzkie) 

LGD „Dolina Raby”(woj. małopolskie)

LGD „Z Nami Warto” (woj. wielkopolskie)

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, (woj. warmińsko-mazurskie).

Odwiedziliśmy LGD "Dolina rzeki Grabi", która posiada na swoim obszarze działania 36 Questów. W ramach wizyty przeprowadzone zostały m.in. spotkania metodologiczne dotyczące tworzenia Questów, przejście trasą  trzech Questów z wykorzystaniem aplikacji mobilnej i papierowej ulotki oraz wizyta w gospodarstwie agroturystycznym "Dolina Koni".

Na obszarze naszego działania powstanie  7 Questy a 4 zostaną modernizowanie.

Już wkrótce szkolenie dot. tworzenia Qustów i gier terenowych.  

Projekt realizowany w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania", objętych PROW na lata 2014-2020.

Autor: Administrator
Utworzono: 12-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi