PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wyniki w konkursie Aktywne Sołectwo

Realizując projekt KSOW pn. "Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów" jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dnia 29.08.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w Ozimku odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo”.

W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs złożono 12 wniosków. Komisja Konkursowa przyznała nagrody, których łączna wartość wynosi 18 000,00 zł.

 

Decyzją Komisji Konkursowej wyłoniono laureatów:

Dla kat. I – Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane na rzecz sołectwa:

I miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

I miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kielcza

 

II miejsce – Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe

II miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”

II miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Krasiejów

 

III miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

III miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Łąka

III miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej

 

Dla kat. II - Aktywne sołectwo - kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa:

I miejsce – Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”

II miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Węgry

III miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Biestrzynnik

 

Dla kat. III Aktywne sołectwo -ochrona środowiska, edukacja ekologiczna:

I miejsce – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Spórok

Serdecznie dziękujemy wszystkim sołectwom, które wzięły udział w konkursie i życzymy niesłabnącego zapału do działania i kolejnych wspaniałych pomysłów.

 

Oficjalne   wręczenie   nagród   nastąpi   podczas   Konferencji   podsumowującej   projekt pn.: „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów”, która odbędzie się w dniu 7.10.2022 r. w JuraParku w Krasiejowie.

Autor: Administrator
Utworzono: 05-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi