PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wyzwanie 2022 Rajd Przygodowy

   LGD „Kraina Dinozaurów” jako partner Nadleśnictwa Opole włączyło się do wydarzenia pn. „Wyzwanie 2022 Rajd Przygodowy”.

W dniu 3 września 2022 r. w BAJKA HOTEL & RESORT w Grodźcu uczestnicy wydarzenia rozpoczęli zawody organizowane w formie rajdu przygodowego z elementami orientacji. Po otrzymaniu map i opisów punktów zobowiązani byli do samodzielnego odnalezienia dokładnej lokalizacji poszczególnych punktów kontrolnych (PK) i zaliczenia jak największej ilości z nich, w ustalonym limicie czasu. W zależności od odległości od bazy zawodów, PK miały różną wagę punktową, co oznaczało, że PK najbardziej oddalone od startu/mety pozwalały na zdobycie większej ilości punktów końcowych. Zawody miały formę "scorelauf", co oznaczało, że zespół sam decydował o kolejności i ilości PK, na które zamierzał dotrzeć.


     Oprócz PK w kilku miejscach znajdowały się punkty z zadaniami specjalnymi (ZS), które dawały możliwość zdobycia większej ilości punktów końcowych. Takim też miejscem z dodatkowym bonusem było odwiedzenie Informacji Turystycznej mieszczącej się w LGD „Kraina Dinozaurów”. Rywalizacja dzieliła się na cztery konkurencje: pieszą, Nordic walking, rowerową i rowerową+.  Wyzwanie dało możliwość wszystkim uczestnikom sprawdzenia swojej kondycji psycho-fizycznej poprzez aktywność ruchową związaną w szczególności z jazdą na rowerze czy pieszym pokonaniu trasy z opcją Nordic Walking.


     Zamierzony cel Wyzwania jakim była eksploracja ciekawych miejsc Opolszczyzny w tym: przyrodniczych, historycznych i kulturowych został osiągnięty dzięki wspaniałym uczestnikom rajdu przygodowego-Wyzwanie 2022.

Autor: Administrator
Utworzono: 06-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi