PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Z Dinozaurami w kajaku

W dniu 8 czerwca 2019 r. odbył się już tradycyjny spływ kajakowy rzeką Mała Panew, w którym wzięło udział 55 osób z gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów” oraz gości. Celem tego wydarzenia jest nie tylko aktywna rekreacja, ale przede wszystkim promocja i informacja o celach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach LSR ,,Kraina Dinozaurów’’ i PROW 2014-2020.


 

 W dniu 8 czerwca 2019 r. odbył się już tradycyjny spływ kajakowy rzeką Mała Panew, w którym wzięło udział 55 osób z gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów” oraz gości. Celem tego wydarzenia jest nie tylko aktywna rekreacja, ale przede wszystkim promocja i informacja o celach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach LSR ,,Kraina Dinozaurów’’ i PROW 2014-2020. Nie bez znaczenia jest również aktywizacja i integracja mieszkańców 7 gmin wchodzących w jej skład. Miejscem zbiórki była przystań Dzika Chata w Kolonowskiem, która organizowała tegoroczną edycję spływu. Jego uczestników serdecznie powitała pani Anna Golec - Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”, która jednocześnie przedstawiła wszystkim zebranym założenia imprezy. Następnie zostali przetransportowani do Zawadzkiego, skąd rozpoczynał się spływ. Przed wypłynięciem kajakarze otrzymali informację o zasadach bezpieczeństwa na wodzie, zapoznano się z regulaminem spływu. Następnie udzielono krótkiego instruktarzu zachowania się w kajaku oraz rozdano kamizelki asekuracyjne. Piękna, niemal letnia pogoda zachęcała do wysiłku z wiosłem w ręku zwłaszcza, że jeszcze o tej porze roku rzeka jest jeszcze stosunkowo spokojna bez gwaru rzesz letnich turystów. Pozwala to w pełni delektować się pięknem przyrody. Osoby biorące po raz pierwszy udział w spływie nie spodziewały się, że Mała Panew i kajaki mogą dostarczyć aż tylu wrażeń. Po dotarciu na miejsce, na wytrwałych kajakarzy czekał poczęstunek. Następnie pani Prezes przedstawiła informacje o działaniach podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania oraz możliwościach pozyskania dofinansowana za jej pośrednictwem. Odbył się również mini konkurs wiedzy o obszarze LGD, w którym można było otrzymać drobne upominki, w tym między innymi słynną już „herbatkę z dinozaura”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wspaniałą zabawę, a firmie Dzika Chata za profesjonalne zorganizowanie spływu.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach poddziałania 19.4 wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Autor: Administrator
Utworzono: 13-06-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi