PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Z wizytą u czeskiego partnera - MAS Rýmařovsko

W dniach 2-4 września 2022 r. przedstawiciele gmin członkowskich LGD „Kraina Dinozaurów” uczestniczyli w konferencji organizowanej w ramach projektu "Czesko-polska przyszłość" w Małej Morávce.

Mamy nadzieję, iż w efekcie spotkania zawiązane nowe znajomości oraz wymienione doświadczenia w przyszłości zaowocują nowymi projektami przyczyniającymi się do rozwoju obu regionów.

Czeskiemu partnerowi dziękujemy za miłą gościnę oraz pokazanie okolicznych atrakcji.

Autor: Administrator
Utworzono: 05-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi