PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do Informacji Turystycznej w Ozimku

Miło nam poinformować że w Centrum Informacji Turystycznej znajdującej się przy naszej siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ można nabyć znaczki  turystyczne.   

Pośród  wielu turystycznych atrakcji naszego regionu ,  wyróżnione zostały dwie, które  zaprezentowano na  znaczkach turystycznych i są to:

ŻELAZNY MOST WISZĄCY W OZIMKU No. 1191

RZEKA MAŁA PANEW - SPŁYWY KAJAKOWE No. 1192

Zapraszamy do Informacji Turystycznej w Ozimku  przy ul. J. Słowackiego 18 – codziennie w dni robocze od godz. 7.00 – 15.oo w poniedziałek do 18.00

Autor: Administrator
Utworzono: 09-11-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi