PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do konkursu pn. Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji.

Jako partnerzy Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich projektu pn.: „Tradycja nasza kwietna – działania animacyjne wokół tradycji układania kwietnych dywanów” dofinansowanego przez   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszamy do  konkursu plastycznego pn.: „Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji”.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fragmentu kwietnego dywanu w wersji przestrzennej, tj. w formacie 3D, przy zastosowaniu dowolnej techniki i materiałów. Pracę dostarczyć należy do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie) najpóźniej do 12 sierpnia 2022r. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo w Regulaminie (w załączeniu) dostępnym na stronie internetowej www.centrum-kultury.euoraz w Dziale promocji PCK (77 412 30 13).

 W załączeniu znajduje się również Karta zgłoszeniowa oraz Oświadczenie, które należy wypełnić podpisać i dołączyć do pracy. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas Festiwalu Dziedzictwa i Tradycji w ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23) w ostatnią niedzielę wakacji, tj. 28 sierpnia 2022r

Autor: Administrator
Utworzono: 20-07-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi