PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w targach

W ramach projektu „Razem promujemy Krainę Dinozaurów i Rýmařovsko”, w dniach 24-26 Maja 2019r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” będzie brać udział w Międzynarodowych Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu.

 

Chętnych do wzięcia udziału w targach prosimy o zgłoszenie się do biura LGD mailowo: krainadino@onet.eu lub telefonicznie: 605 052 777 lub 77 465 12 13 w terminie do 10 maja 2019 r.

Autor: Administrator
Utworzono: 12-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi