PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach w ramach OW pt.Bogactwo Krainy Dinozaurów

Statkiem/ kajakiem  po Jeziorze Turawskim

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich mieszkańców z obszaru LGD KD  i gości.

Dnia 04.09.2021r. –sobota

Rejs statkiem po Turawskim Jeziorze Dużym Maraton kajakowy na Turawskim Jeziorze Średnim

Biesiada przy ognisko ( Jezioro Średnie) 

Zapisy do dnia 02.09.2021 r. (należy wypełnić kartę uczestnictwa)

Więcej informacji w biurze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

 Ozimek ul. J. Słowackiego 18,

 pod nr. tel. 774651213 / 605052777 

  lub adres email:  krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 28-08-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi