PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy na Konferencję Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów

Zarząd Lokalnej  Grupy  Działania „Kraina Dinozaurów”  
                                
serdecznie zaprasza

do wzięcia udziału w dniu 7 października 2022r.o  godz. 16.00  

w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie , ul. 1 Maja 10

w Konferencji„Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów”

 Mamy nadzieję że  Konferencja będzie okazją do spotkania, stworzy możliwość  zaprezentowania dobrodziejstw obszarów wiejskich i drzemiącego w nich potencjału. Sołectwa „Krainy Dinozaurów” będą miały okazję do przedstawienia walorów swojego otoczenia, zasobów środowiska naturalnego, społecznego, atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, zasobów kulturowych, tradycji
czy wspólnych osiągnięć.

Program:

16.00 – 16.30  - przywitanie zaproszonych gości

16.30 – 17.30  - prezentacja publikacji

17.30 – 18.30  - wręczenie nagród laureatom konkursu na „Aktywne sołectwo”

18.30 – 19.30  - wręczenie uczestnikom konferencji publikacji
                         „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów”

19.30 – 21.00  - poczęstunek

Prosimy  o  potwierdzenie  przybycia  do  dnia  30.09. 2022r. do godz. 15.00

 tel.  605052777,  e-mail: krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 20-09-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi