PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy na podróż studyjną!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’’” zaprasza do uczestnictwa w podróży studyjnej organizowanej z myślą o aktywizacji społeczności lokalnej, a skierowanej do mieszkańców obszaru, lokalnych liderów, animatorów życia na wsi, członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli JST lub sołtysów z terenu pięciu gmin należących do LGD ,,Kraina Dinozaurów’’(Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice)

Celem podróży jest zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z ofertą produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach i lokalnym dziedzictwie (szczególnie oferta w okresie jesienno- zimowym) oraz prezentacja dobrych praktyk LGD ,,Cieszyńska Kraina’’.

Podróż odbędzie się  w dniach 13-14.12.2019r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w podróży uczestniczyć będzie mogło maksymalnie  po sześć przedstawicieli gminy z terenu LGD ..Kraina Dinozaurów’’ Dodatkowym kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze LGD
„Kraina Dinozaurów’’

Poniżej karta zgłoszeniowa i program podróży do pobrania

Podpisaną kartę proszę przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu  lub dostarczyć osobiście do biura LGD  do  05.12.2019 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w podróży.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Autor: Administrator
Utworzono: 22-11-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi