PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Historia Lokalna w powiecie oleskim” poświęcone gwarze śląskiej

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Historia Lokalna w powiecie oleskim” poświęcone gwarze śląskiej, które odbędzie się 10.11.2019 r. o godz. 16.00 w Domu Spotkań w Zębowicach.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Historia Lokalna w powiecie oleskim” poświęcone gwarze śląskiej, które odbędzie się 10.11.2019 r. o godz. 16.00 w Domu Spotkań w Zębowicach.

Program spotkania:

- prelekcja pt. „O gwarach i dialektach słów kilka” – Krystian Czech, regionalista, animator kultury,

- promocja „Rolniczego słownika gwarowego ziemi zębowickiej” – Dorota Wons

- występ artystyczny –Opolska pieśń ludowa

- poczęstunek,.

W trakcie spotkania będzie można otrzymać bezpłatnie „Słownik gwarowy”

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 08-11-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi