PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące realizacji projektów oraz składania wniosków o płatność

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” we współpracy z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprasza Państwa na spotkanie szkoleniowe dotyczące realizacji projektów i składania wniosków o płatność, które odbędzie się 17.09.2019 r.

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” we współpracy z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprasza Państwa na spotkanie szkoleniowe dotyczące realizacji projektów i składania wniosków o płatność. Ze względu na powtarzające się błędy oraz niejasności pojawiające się w trakcie realizacji operacji, jak również na etapie składania wniosków o płatność zachęcamy do udziału w przedmiotowym szkoleniu. Poruszane na szkoleniu zagadnienia z pewnością ułatwią prawidłową realizację i rozliczenie projektu.

Szkolenie odbędzie się 17.09.2019 r. o godz.: 14:00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku przy ul. Słowackiego 18.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o potwierdzenie swojego udziału do 13.09.2019 r. przesyłając kartę zgłoszeniową (e-mail: sprawozdawczosc@krainadinozaurow.pl) lub osobiście w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

Autor: Administrator
Utworzono: 27-08-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi