PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy serdecznie

 Zapraszamy na radosną „Koncertową ekologię” do Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem dn. 12.11.2022

WSTĘP WOLNY

Będzie to doskonała okazja, by zaangażować się w działania ekologiczne, doświadczyć kultury i docenić radość z bycia razem. Zwrócimy uwagę na problem ochrony środowiska, zadamy sobie pytanie „co jeden człowiek może zrobić dla całej planety?”, a także będziemy się doskonale bawić na koncercie, spektaklu i podczas EKOwarsztatów.

 Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Autor: Administrator
Utworzono: 09-11-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi