PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych

W związku z realizacją polsko-czeskiego  projektu współpracy p.t. “Od dziedzictwa do bogactwa” (akronim ODDO) zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych.

 

Partnerzy projektu:

 • Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”tel. 728 958 673, e-mail:biuro@bractwokuznic.pl,
 • LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”tel. 34 327 89 43, e-mail: biuro@jura-ppj.pl,
 • LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” tel. 724 043 108, e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl,
 • LGD Stowarzyszenie Kraina Św. Annytel. 77 446 71 31, e-mail: biuro@annaland.pl,
 • LGD Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”tel. 77 465 12 13, e-mail: krainadino@onet.eu,
 • MAS „Rymarovsko”,
 • MAS „Opavsko”.

Cel warsztatów: promocja zasobów przyrodniczych, kulturowych, tradycji i historii poprzez wspólne poznawanie swoich terenów i wymianę doświadczeń.

Termin warsztatów: 24-26 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek).

Miejsce realizacji: obszar województwa śląskiego i opolskiego.

Liczba uczestnikówwarsztatów: 40 osób  (po 7 przedstawicieli z polskich LGD, 5 przedstawicieli z czeskich MAS)

Program warsztatów: poniżej w załączniku.

Sposób zgłaszania na warsztaty: wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” (poniżej
w załączniku) oraz dostarczenie go mailowo lub osobiście do biura LGD właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy do dnia 16 kwietnia 2019 r. (wtorek).
O terminowości decyduje data wpływu do biura LGD. Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić tylko jedną osobę.

Zasady rekrutacji uczestników:

 1. Spełnienie warunków formalnych:
  • terminowy wpływ „Formularza zgłoszeniowego” do biura LGD;
  • poprawność wypełnionego Formularza zgłoszeniowego;
  • zamieszkanie lub zameldowanie na obszarze gminy należącej do jednej
   z w/w LGD-ów lub praca w biurze LGD lub praca w administracji samorządowej w jednej z w/w LGD-ów.
 2. Kolejność zgłoszeń do biura LGD – pierwsze 7 osób zostanie zakwalifikowanych na listę uczestników, kolejne zgłoszone osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
 3. O wynikach rekrutacji osoby zostaną poinformowane telefonicznie najpóźniej do dnia 18 kwietnia.

 

Wszystkie koszty związane z noclegiem, wyżywieniem, transportem, opłatami wstępów i ubezpieczeniem pokrywają Partnerzy projektu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Autor: Administrator
Utworzono: 08-04-2019

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi