PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zaproszenie na rajd rowerowy

Szanowni Państwo,    

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” informuje, iż w  ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego
dotyczącego: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizuje zadanie publiczne pod nazwą:  „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”.

Celem zadania jest promocja lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz obiektów gastronomicznych wpisanych do rejestru Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie 3 etapowych rajdów rowerowych szlakiem opolskich smaków (produkty wpisane na listę produktów lokalnych i dziedzictwa kulinarnego) oraz wydanie katalogu produktów lokalnych i tradycyjnych województwa opolskiego.

Aktywny ruch i wypoczynek na łonie natury, poznanie pięknych zakątków okolicy oraz  poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przyczyni się do promocji obszaru LGD i Województwa opolskiego oraz propagowania idei „Opolskie ze smakiem”. Operacja przyczyni się również do podniesienia świadomości mieszkańców  dotyczącej zasobów kulinarnych. Podczas spotkań oraz w wydanym katalogu zaprezentowane zostaną tradycyjne, regionalne produkty z całego województwa opolskiego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD do wzięcia udziału w 3 etapach kulinarnej  przygody rowerowej, które odbędą się w terminach 27 czerwiec, 11 lipiec oraz 8 sierpień 2020r.

Rozpoczęcie I etapu rowerowego rajdu – zbiórka godz. 9.00 przed siedzibą biura LGD
przy ul. J. Słowackiego 18 w Ozimku.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w 3 etapach rowerowego rajdu.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są  pod numerem telefonu 77/ 4651 213, 605 052 777.

Podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu 
lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do dnia23 czerwca 2020r.

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 19-06-2020

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi