PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zimowo w Krainie Dinozaurów

W dniu 19 grudnia 2021r.w Domu Kultury w Ozimku odbyłosię wydarzenie ,,Zimowo w Krainie Dinozaurów’’podczas Zimowego Koncertu Świątecznego realizowanego przez LGD „Kraina Dinozaurów” w partnerstwie z DK w Ozimku i Stowarzyszeniem Kobiet Żedowickichw ramach Planu Komunikacyjnego dotyczącego Działania integracyjno– aktywizacyjnego.  
Podczas koncertu na stoisku promocyjnym Lokalnej Grupy Działania można było poznać ciekawe zakątki „Krainy Dinozaurów, posmakować naszej pysznej herbatki oraz ciasteczek „oka dinozaura”. Ponadto na stoisku Stowarzyszenia Kobiet Żędowickichwszyscy uczestnicy mogli degustować smaczne placki ziemniaczane z dodatkami.Pogoda tego dnia nie dopisała, ale płonące płomienie ognia z palenisk pozwoliły ogrzać się uczestnikom jak i stworzyć prawdziwie świąteczna atmosferę wydarzenia. 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” serdecznie dziękuje Partneromi wszystkim mieszkańcom z obszaru LGD, jak i gościom zawspólnie spędzony zimowy, przedświąteczny czas.

Autor: Administrator
Utworzono: 20-12-2021

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi