PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Zumba z Dinozaurem

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja projektu grantowego.

 

Nabór 3/2017 przedsięwzięcie 2.3.6 – Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

 

Tytuł ,, Z Dinozaurem w terenie’’

 

Grantobiorca

Tytuł realizowanej operacji

Data i miejsce wydarzenia

Opis operacji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie

Zumba z Dinozaurem

05.07 – 30.08.2017 r. -zajęcia 

09.09.2017 r. - Maraton Zumby – Radawie

Projekt zakładał organizację wydarzenia sportowego-rekreacyjnego, w wyniku którego została przeszkolona grupa 40 osób, która nabyła umiejętności tworzenia układów tanecznych, a także przeprowadzania ćwiczeń z zakresu zumby. Kulminacyjnym momentem całego projektu była organizacja wydarzenia sportowego - "Maraton zumby z Dinozaurem" oraz  zabawa taneczna, która przyczyniła się do  integracji mieszkańców obszaru LGD. Do grupy osób uczestniczących w szkoleniu zostały zaproszone po 2 osoby z każdej gminy, natomiast na zorganizowany finałowy maraton zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy LGD. W sumie w wydarzeniu udział wzięło ok. 120 osób.


 

Autor: Administrator
Utworzono: 2018-04-17
Zmodyfikowano: 2018-04-17

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi