PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Przygotowanie LSR 2021-2027

Informacje ogólne | Pliki do pobrania | Galeria zdjęć

Szanowni Państwo!                                              

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” prowadzi prace nad analizą potencjału obszaru objętego LGD, która będzie pomocna do przygotowania planu strategicznego rozwoju obszaru. Prosimy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu sondażowym, wypełnienie i odesłanie poniższego kwestionariusza ankiety. Zebrane opinie, oceny      i sugestie będą stanowiły wskazówki dla Zespołu do przygotowania nowej Strategii Rozwoju obszaru objętego zasięgiem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

Ankieta dotycząca analizy uwarunkowań i koncepcji rozwoju obszaru LGD w zakresie przygotowywania koncepcji planu strategicznego rozwoju obszaru   (w skład „obszaru LGD” wchodzą gminy: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice)

Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Link do ankiety: https://forms.gle/GsHjoT5r7f4WQ2hk8

Autor: Administrator
Utworzono: 2022-05-15
Zmodyfikowano: 2022-06-14

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi